ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

ประเภทของรายงาน ดาวน์โหลด
ปี 2564

งบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564
ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564
ดาวน์โหลด

เว็บแคสต์และไฟล์เสียง

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564
ดูออนไลน์