ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“TIGER”) จัดตั้งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อดำเนินการผ่านบริษัทลูกและบริษัทย่อย ที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการอย่างครบวงจร รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการก่อสร้างและให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในช่วงแรกของการดำเนินการ บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและงานออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลัก (“TEC”) โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าธุรกิจ หน่วยงานราชการและลูกค้ารายบุคคล เช่น ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานออกแบบชั้นนำ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด การประปาและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเจ้าของบ้านเดี่ยวราคาสูง เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีพันธมิตร และคู่ค้าทางธุรกิจที่ดี ซึ่งช่วยส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความ สำเร็จ อาทิ บริษัทออกแบบชั้นนำ บริษัทผู้ผลิตและ จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

Awa Resort
KC Grand Villa
KC GRAND RESORT AND SPA
The Velo Bike Hotel
ดูทั้งหมด

TEG

เพื่อช่วยพัฒนาการให้บริการรับเหมาก่อสร้างอย่างมืออาชีพและครบวงจรมากขึ้น บริษัทได้ริเริ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบและผลิตอุปกรณ์จากอลูมิเนียมสำหรับงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง (“TEG”) และธุรกิจออกแบบและผลิตพร้อมติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสีย รวมทั้งจัดหาและจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอื่นๆ (“TEM”) เพื่อให้ครอบคลุมงานเกี่ยวเนื่องจากการรับเหมาก่อสร้างมากขึ้น

OPTIWISE

บริษัทให้ความสำคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของการดำเนินธุรกิจและใช้ชีวิตประจำวัน จึงได้เข้าร่วมลงทุนเพื่อต่อยอดในธุรกิจเทคโนโลยีผ่านบริษัท ออปติไวส์ จำกัด (“OPTIWISE”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้อง แม่นยำ สะดวกสบายและมีความเป็นมืออาชีพ โดย OPTIWISE เป็นบริษัทชั้นนำที่มีทีมงานมากประสบการณ์ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีแก่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มากว่า 20 ปี

CONS INNO

เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ด้านที่พักอาศัยของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป การให้บริการออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง ในรูปแบบเดิม (Conventional) จะต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยมากขึ้น บริษัทจึงได้ริเริ่มธุรกิจการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าประเภทนวัตกรรมก่อสร้างภายใต้บริษัท “CONS INNO” เพื่อเป็น Flagship ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการก่อสร้างใหม่ๆ ให้แก่โครงการของบริษัทเอง หรือจัดจำหน่ายนวัตกรรมดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งจะช่วยในการต่อยอดและขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้กว้างขวางและทันสมัยมากขึ้น

ELITE HOUSE

ด้วยการขยายการดำเนินงานและต่อยอดธุรกิจพื้นฐานอย่าง รอบคอบ และค่อยเป็นค่อยไป ทำให้บริษัทสามารถให้บริการอย่างครบวงจรและทันสมัยด้วยนวัตกรรมการก่อสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต บริษัทจึงได้ริเริ่มพัฒนาธุรกิจโครงการ “ELITE HOUSE หรือ บ้านแห่งอนาคต” ที่พร้อมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566
smart life
smart work
smart energy

“ELITE HOUSE หรือ บ้านแห่งอนาคต” เป็นการควบรวมนวัตกรรมการออกแบบและการก่อสร้างในทุกมิติ ด้วยการใช้พลังงานในที่พักอาศัยให้น้อยที่สุด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้อยู่อาศัย และเป็นการตอบแทนสังคมโดยรวมด้วยการลดใช้พลังงาน ซึ่งผู้อยู่อาศัยสามารถติดตามการใช้พลังงานภายในบ้านผ่าน Application เรียลไทม์ ได้ทุกที่และทุกเวลา ตามสโลแกนที่ว่า “ELITE HOUSE… SMART LIFE SMART WORK SMART ENGERY” คุณสมบัติหลักของ ELITE HOUSE ได้แก่ การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 0-30%, การออกแบบให้บ้านทั้งหลังปลอดภัยจาก PM2.5, การควบคุมความชื้นด้วยการวัดค่า O2, การแจ้งเตือนก๊าซไม่พึงประสงค์ และการบันทึกและรายงานการใช้พลังงานทุกจุดในบ้าน

ด้วยพันธมิตรของบริษัทในการก่อสร้าง ELITE HOUSE ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ประกอบการระดับ World Class ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม บริษัทจึงเชื่อมั่นว่า ธุรกิจ ELITIE HOUSE จะเป็นธุรกิจที่จะเข้ามาสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทต่อไปในอนาคต

พันธมิตร โครงการ ELITE HOUSE