ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม เวลา สถานที่
29 กันยายน 2563 วันพบปะนักลงทุน 10:15 - 11:00 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
02 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 14:00 - 16:00 ห้องประชุม บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
24 มิถุนายน 2563 วันพบปะนักลงทุน 15:15 - 16:00 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
18 พฤศจิกายน 2562 วันพบปะนักลงทุน 11:20 - 12:35 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
05 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 10:00 - 12:00 ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
06 ธันวาคม 2561 วันพบปะนักลงทุน 15:20 - 16:20 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
24 ตุลาคม 2561 วันเริ่มการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ 09:00 - 12:00 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603