KC GRAND RESORT AND SPA

โครงการตกแต่งภายในอาคารโรงแรมและรีสอร์ทที่พัก

ที่อยู่ : หาดทรายขาว เกาะช้าง จ.ตราด

เจ้าของโครงการ : บริษัท ขวัญวัฒนา จำกัด

เริ่มโครงการ 2555

สิ้นสุดโครงการ 2556