The Residence@61

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง 8 ชั้นพร้อมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น

ที่อยู่ : ซ.สุขุมวิท 61 เอกมัย กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ : บริษัท สไตล์ แอ็ด ซิกตี้วัน จำกัด

เริ่มโครงการ 2558

สิ้นสุดโครงการ 2559