Construction Supporting

ธุรกิจสนับสนุนงานรับเหมาก่อสร้างโครงการทุกประเภท และงานออกแบบ (Construction Supporting)
TEA ดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิต รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์สำหรับงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งจากกระจกและอลูมิเนียม เช่น งานประตูจากอลูมิเนียม งานหน้าต่างจากอลูมิเนียม ผนังกระจก (Glass Curtain Wall) และแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท (Aluminum Composite Cladding) เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าทั่วไป โดยการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมในการคำนวนแบบให้มีความเหมาะสมและถูกต้องด้วย
แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท (Aluminum Composite Cladding)
งานผนังกระจก (Glass Curtain Wall)
งานประตูจากอลูมิเนียมและ งานหน้าต่างจากอลูมิเนียม
TEM ดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิต พร้อมติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสีย ที่ใช้ในอาคารที่พักอาศัย เช่น สำนักงาน โรงแรม และโรงงาน เป็นต้น และงานซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้อง (Preventive Maintenance) รวมทั้ง จัดหาและจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอื่นๆ เช่น เครื่องสุขภัณฑ์ กระเบื้องปูพื้น อุปกรณ์และระบบปรับอากาศ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อเข้ามาต่อยอดและขยายธุรกิจการจัดหาและจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มลูกค้าโครงการต่างๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้า เป็นต้น
ถังและระบบบำบัดน้ำเสีย
ถังและระบบเก็บน้ำดี
กระเบื้องปูพื้น สุขภัณฑ์