Construction Contractor – Build & Design

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการทุกประเภท และงานออกแบบ (Construction Contractor – Build & Design)

TEC เป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท รวมทั้งงานออกแบบวิศวกรรม และงานออกแบบสถาปัตยกรรม – สามารถแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะโครงการดังนี้

  • งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงแรม รีสอร์ท
TEC มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านงานรับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการโรงแรมหรือรีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ตามเกาะกลางทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง
โครงการเอวารีสอร์ท

หาดไก่แบ้ เกาะช้าง จ.ตราด

โครงการ ไอ ธารา (I-Tara) รีสอร์ท

แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

โครงการ VELO Bike Hotel

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว งานออกแบบและก่อสร้าง (Turn Key)

โรงแรม Hotel Labaris Khao Yai

เขาใหญ่

  • งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการอาคารสำนักงาน และอาคารอื่นๆ
TEC ยังสามารถก่อสร้างอาคารที่ต้องการมาตราฐานการก่อสร้างในระดับสากล เช่น โรงพยาบาล รวมทั้งอาคารสำนักงาน และอาคารอื่นๆ อาทิ อาคารแนวราบ คอนโดมิเนียม เซอร์วิสอพาร์เมนท์ (Service Apartment) เป็นต้น
โครงการก่อสร้าง Service Apartment

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โครงการคอนโดมิเนียม (Sync Nature) สยาม

ซ.เกษมสันต์ 3 ปทุมวัน กรุงเทพ

โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลพิษณุเวช

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

  • งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค และกลุ่มงานภาครัฐ
TEC ให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ฝายเก็บน้ำ สถานีผลิตน้ำประปา ตั้งแต่การวางระบบท่อส่งน้ำ การติดตั้งระบบสูบส่งน้ำดิบและระบบผลิตน้ำประปา จนถึงการก่อสร้างหอเก็บน้ำเพื่อรอการจ่ายให้ชุมชน เป็นต้น
โครงการก่อสร้างขยายการผลิตน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาค พระปรง จ.สระแก้ว

โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ.สระแก้ว

โครงการก่อสร้างฝายยาง

บ้านลานไผ่ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

  • งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการและงานอื่นๆ
TEC ให้บริการรับเหมางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอื่น เช่น บ้านเดี่ยวราคาสูง (High-end Home) ร้านกาแฟ ร้านอาหาร เป็นต้น และให้บริการงานระบบภายในตัวอาคาร เช่น งานระบบปรับอากาศ และงานปรับปรุงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องจากงานก่อสร้างของลูกค้า เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องกำเนิดไฟ เป็นต้น
โครงการบ้านเดี่ยวราคาสูง

(High-end Home)

งานระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)

ในร้านอาหารและคาเฟ่