ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : บาท)
2.06
0.02 | 0.98%
ราคาเปิด
2.18
วันก่อนหน้า
2.04
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
53,600.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
110,184.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.04 - 2.18
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.94 - 3.16