ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : บาท)
2.10
-0.02 | -0.94%
ราคาเปิด
2.10
วันก่อนหน้า
2.12
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
192,605.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
402,924.30
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.06 - 2.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.39 - 2.46