ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : บาท)
2.60
-0.10 | -3.70%
ราคาเปิด
2.68
วันก่อนหน้า
2.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
107,806.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
285,650.08
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.60 - 2.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.40 - 3.50