ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : บาท)
1.71
0.00 | 0.00%
ราคาเปิด
1.71
วันก่อนหน้า
1.71
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,700.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
23,362.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.70 - 1.71
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.10 - 2.14