ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : บาท)
1.85
0.01 | 0.54%
ราคาเปิด
1.84
วันก่อนหน้า
1.84
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
23,900.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
43,970.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.82 - 1.85
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.68 - 2.78