ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : บาท)
1.21
-0.03 | -2.42%
ราคาเปิด
1.25
วันก่อนหน้า
1.24
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24,300.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
29,302.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.17 - 1.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.10 - 2.58