ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : บาท)
2.62
0.00 | 0.00%
ราคาเปิด
2.64
วันก่อนหน้า
2.62
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
66,959.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
177,685.30
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.62 - 2.68
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.40 - 3.50