ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : บาท)
2.04
-0.06 | -2.86%
ราคาเปิด
2.10
วันก่อนหน้า
2.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
290,402.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
593,538.08
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.98 - 2.12
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.82 - 2.86