ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : บาท)
1.58
-0.04 | -2.47%
ราคาเปิด
1.60
วันก่อนหน้า
1.62
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
34,600.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
54,408.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.56 - 1.62
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.48 - 2.78