ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : บาท)
2.38
0.02 | 0.85%
ราคาเปิด
2.48
วันก่อนหน้า
2.36
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
58,800.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
140,420.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.36 - 2.48
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.40 - 3.50