ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : บาท)
1.71
-0.04 | -2.29%
ราคาเปิด
1.75
วันก่อนหน้า
1.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
82,047.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
139,788.37
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.69 - 1.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.10 - 2.16