นายจอมพล หนูนาค
อายุ : 45 ปี

การศึกษา

    • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

  • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทย อิงเกอร์ ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท และงานออกแบบ
  • 2554 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง บจก.ไทย อิงเกอร์ ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท และงานออกแบบ