ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : THB)
2.72
+0.02 (0.74%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
35,384
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.72 - 2.76
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.70 / 100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.72 / 11,100
ในช่วง 52 สัปดาห์
2.30 - 4.56