ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : THB)
2.06
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
0
ช่วงราคาระหว่างวัน
- - -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.88 / 500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.04 / 3,000
ในช่วง 52 สัปดาห์
1.83 - 3.76