ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : THB)
2.26
-0.02 (-0.88%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
4,086
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.26 - 2.30
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.26 / 1,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.28 / 500
ในช่วง 52 สัปดาห์
2.16 - 4.56