ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : THB)
3.46
-0.02 (-0.57%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
343,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,197,644
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.46 - 3.54
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.46 / 74,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.48 / 100
ในช่วง 52 สัปดาห์
3.46 - 4.56