ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : THB)
2.66
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
39,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
105,114
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.60 - 2.68
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.60 / 10,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.66 / 400
ในช่วง 52 สัปดาห์
2.30 - 4.56