ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : THB)
3.02
+0.04 (1.34%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
76,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
229,218
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.94 - 3.10
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.96 / 24,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.02 / 100
ในช่วง 52 สัปดาห์
2.92 - 4.56