ชื่อย่อหุ้น : TIGER
(สกุลเงิน : THB)
3.64
+0.14 (4.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,640,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
5,902,526
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.46 - 3.66
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.64 / 5,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.66 / 171,700
ในช่วง 52 สัปดาห์
3.46 - 3.88