ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม เวลา สถานที่
24 ตุลาคม 2561 วันเริ่มการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ 09:00 - 12:00 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603