ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“TIGER”)

TIGER จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

2561

 • บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด (TEC) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 66.00 ล้านบาท
 • บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (TIGER) แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน ­
 • TIGER เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 168.86 ล้านบาท เป็น 230.00 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)
 • บริษัท ทีอี แมค จำกัด (TEM) ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตระบบถังน้ำดี น้ำเสียและจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

2559

 • จัดตั้ง TIGER ด้วยทุนจะทะเบียน 168.86 ล้านบาท และดำเนินการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้บริษัท Holding

2558

 • บริษัท ทีอีจี อลูมินั่ม จำกัด (TEA) ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์จากอลูมิเนียมและกระจก

2552

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท

2550

 • เริ่มรับเหมาโครงการโรงแรม และรีสอร์ทที่มีพื้นที่ติดทะเล และอาคารสำนักงาน

2548

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท

2545

 • บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด (TEC) ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท
 • เริ่มรับเหมาโครงการหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ กทม. และเขตกรุงเทพและปริมณฑล